;
;
;
;
;
;
;

Passend werk voor iedereen

De samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) werpt zijn vruchten af. In het onlangs ondertekende convenant 2022 – 2023 is vastgesteld hoe wij komende jaren verder samenwerken ten behoeve van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Westfriesland.

 Samen met WerkSaam passend werk voor iedereen    

De samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) werpt zijn vruchten af. In het onlangs ondertekende convenant 2022 – 2023 is vastgesteld hoe wij komende jaren verder samenwerken ten behoeve van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Westfriesland.

Samen werken aan een sociaal maatschappelijk Westfriesland

De expertise die we beiden hebben op het gebied van het begeleiden van cliënten, wordt actief tussen ons gedeeld. Specifiek gaat het dan om het coachen en ondersteunen van cliënten, zodat zij uiteindelijk in staat zijn met of zonder ondersteuning passend werk kunnen verrichten: arbeidsmatige dagbesteding of re-integratie naar werk. Het delen van kennis zorgt voor verbeterde dienstverlening zodat de cliënt zo goed mogelijk kan worden ondersteund.

Zo zijn er cliënten die bij ons een leertraject volgen en die door ontwikkeling in staat zijn om bemiddeld te worden naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ook zijn er cliënten die via WerkSaam een uitkering ontvangen en een traject naar werk volgen en baat hebben bij eenvan onze leerwerktrajecten. Of er zijn medewerkers in dienst bij WerkSaam die door persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) beter op hun plek zijn bij ons op een dagbestedingsplek. Zijbehouden dan structuur en ritme en blijven actief.

De samenwerking die sinds 2015 bestaat, wordt met de ondertekening van het Convenant WerkSaam Westfriesland – WilgaerdenLeekerweideGroep 2022 – 2023 verlengd.

Op de foto: John Kauffeld en Peter Hoppener, interim bestuurders van WLGroep en Marjolijn Dölle, algemeen directeur WerkSaam.