;
;
;
;
;
;
;

Werkgevers

Voordat een deelnemer met afstand tot de arbeidsmarkt bij u als werkgever aan de slag gaat kan het zijn dat u hier vragen over heeft. Dit kan zijn van begeleiding op de werkvloer of een vergoeding tot relevante wet- en regelgeving.

Wij kunnen u helpen bij deze en andere vraagstukken zodat er een goed fundament gecreëerd kan worden voor een duurzame samenwerking.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 

- Relevante wet- & regelgeving;

Wij kunnen u  uitleg geven omtrent Wajong,  de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitleggen. Maar ook wat voor voordelen er voor u als werkgever zijn, zoals een proefplaatsing, loonkostensubsidie. loonkostenvoordeel en een No-Riskpolis.

 

- Inwerken en begeleiding deelnemer;

Wij ondersteunen de deelnemer actief tijdens de inwerkperiode en soms werken wij zelfs mee om taken zo nog beter over te kunnen dragen. De begeleiding wordt afgebouwd naarmate het werk naar tevredenheid wordt vervult. Periodiek wordt de werkplek bezocht en geëvalueerd en waar nodig wordt er bijgestuurd.

 

- Ontwikkelplan opstellen;

Samen met de werkgever en deelnemer kijken we naar de competenties en de ontwikkelpunten van de deelnemer. Hier gaan we gezamenlijk een plan opstellen om deze verder te ontwikkelen. Ook dit plan gaan we periodiek met elkaar evalueren om zo de ondersteuning af te stemmen en de vaardigheden van de deelnemer te meten en verder te ontwikkelen.