Atelier de Cirkel (Nibbixwoud)

Kunst maken is belangrijk. En als je een ondersteuningsvraag hebt, geldt dat misschien nog wel meer. Het geeft je de mogelijkheid je te ontwikkelen. Om jezelf te mogen zijn. Om jouw stem te laten horen en jouw blik op de wereld aan anderen te laten zien. Samen kunst maken en jouw beeldtaal vinden om je te uiten, betekent meedoen in de maatschappij en hierin jouw unieke bijdrage er aan te leveren.

Atelier de Cirkel is onderdeel van IetsAnders en biedt een leer-werktraject voor talentvolle, creatieve en kunstzinnige mensen met een on­dersteuningsvraag. In het atelier zijn we samen verantwoordelijk voor de onderlinge sfeer. We werken we samen en nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. Het is een plek waar jij de kunstenaar in jezelf ontwikkelt en waar je op zoek gaat naar je eigen handtekening. Je werkt zelfstandig en krijgt begeleiding op maat door mensen die zelf kunstenaar zijn of binding hebben met kunst.

De begeleidingsvragen verschillen van persoon tot persoon. Sommige deelnemers willen een oude hobby oppakken en hun techniek en vaar­digheden uitbreiden. Anderen willen onderzoeken hoe zij hun toekomst als kunstenaar kunnen vormgeven. Waar het om gaat is: wat wil je leren en wat heb jíj nodig om verder te kunnen?

Atelier de Cirkel biedt je een creatieve plek waar je jou mogelijkheden en talenten kunt ontwikkelen. Je geeft zelf aan wat je wilt leren. Wanneer je een doel hebt bepaald, begeleidt en ondersteunt Atelier de Cirkel je bij het realiseren van dat doel. Deze aanpak is niet vrijblijvend. Wel is er ruimte om dingen uit te proberen. En ruimte om te leren.

 

 

 

Ben je kunstzinnig, gedreven en nieuwsgierig?

Heb je talent en ben je bereid om je verder te ontwikkelen als kunstenaar?
Heb je een dagbesteding/WMO indicatie en ben je op zoek naar een geschikte leer-werkplek?

Als je al deze vragen met JA beant­woordt, is het Atelier de Cirkel dé plek voor jou!

 

Interesse?

Meld je aan via Zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@wlgroep.nl.
Dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

 

Atelier de Cirkel
Locatie: De Dreef 3-41, 1688 CN Nibbixwoud (tijdelijk adres)
Dag: Dinsdag
Tijd: 09.00 uur tot 16.00 uur