Missie & Visie

Missie

Wij werken samen met de klant, zijn netwerk en andere organisaties of hulpverleners. Wij treden de klant gastvrij tegemoet en benaderen hem respectvol.

Wij bieden ondersteuning op wens of behoefte van de klant. De mate van begeleiding kan variëren van intensieve zorg tot begeleiding op afroep. Ook de plaats waar deze ondersteuning gegeven wordt beweegt mee met de klant: deze kan variëren van ondersteuning binnen een meer beschermde omgeving tot ondersteuning midden in de maatschappij. Bij hem thuis of op zijn werk, dagbesteding of school. Net daar waar het passend en nodig is.

 

Visie

Iedereen heeft recht op een passende werkplek. Door onze aanpak, waarbij de klant zijn eigen regie behoudt, zijn wij in staat om maatwerk te leveren. Door onze persoonlijke en open communicatie naar de klant en werkgever slagen wij erin om voor elk individu een passende duurzame werkplek te vinden.