Veel kinderen en jongeren met een beperking of psychische problematiek volgen speciaal onderwijs. Daar krijgen zij de ondersteuning en aandacht die zij nodig hebben. Maar wat als je meer ondersteuning of individuele begeleiding nodig hebt? Het project DOEN is er voor deze kinderen en jongeren.

Speciale begeleiding bij onderwijs

Het project DOEN richt zich op kinderen en jongeren die tussen wal en schip vallen wat onderwijs en benodigde zorg betreft. Deze kinderen hebben mogelijkheden tot leren, maar hebben meer speciale zorg en begeleiding nodig dan de school kan bieden. Sommige van deze kinderen kunnen na een behandeltraject niet meer terug naar school.

LeekerweideGroep heeft een speciaal begeleidingstraject ontwikkeld dat recht doet aan de ontwikkelmogelijkheden van het kind, met de specifieke zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Dat initiatief heet IetsAnders DOEN.

IetsAnders DOEN

DOEN staat voor DagOpvang, Educatie en Netwerken. Binnen dit project bieden wij kinderen en jongeren een combinatie van educatie en zinvolle dagbesteding aan. Op maat, persoonsgericht en gericht op ontwikkeling van zowel schoolse vaardigheden als sociale redzaamheid. Een onderwijskracht zorgt voor educatiemateriaal en biedt didactische ondersteuning aan de begeleiding. Personeel van LeekerweideGroep, begeleid door een gedragsdeskundige, zorgen voor de pedagogische begeleiding en behandeling.

Wat doen we?

Op een locatie van LeekerweideGroep bieden we een combinatie van dagbesteding en leren aan. De groepjes bestaan uit maximaal 6 deelnemers. We kijken per kind wat zijn mogelijkheden en behoeften zijn. Op deze ondersteuningsvragen maken we een onderwijsplan en een ondersteuningsplan. Deze plannen worden geschreven in samenspraak met de gedragsdeskundige en een bevoegde leerkracht. Bepalend voor deze plannen is wat het kind aankan.

We wisselen educatie op maat af met activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden van de kinderen. Daarnaast gaat er evenveel aandacht uit naar hun sociaal-emotionele ontwikkeling en goed leren omgaan met elkaar en anderen.

Resultaat

Rust, regelmaat en een gepaste mate van uitdaging zijn sleutelwoorden. Het is de bedoeling dat de kinderen of jongeren zich veilig en op hun plek voelen bij ons. Stukje bij beetje werken we aan (zelf-)vertrouwen, mogelijkheid om succeservaringen op te doen en uitgedaagd te worden om talenten te benutten. Want die zijn er nog altijd. Alleen is de juiste omgeving en benadering nodig om deze aan te kunnen spreken. DOEN biedt deze omgeving, benadering en begeleiding.

Perspectief op weer gewoon meedoen

Doel van DOEN is deelnemers weer vertrouwen in zichzelf en anderen te laten krijgen. Dat maakt de weg vrij om met plezier te leren en kennis en vaardigheden op te doen. Een uiteindelijk doel of resultaat kan zijn hen door te laten stromen naar een leer/werktraject of naar passende dagbesteding. Maar terugkeer naar school is zeker ook een mogelijkheid.

Wmo 

Het project IetsAnders DOEN valt onder de Wmo. De goedkeuring van en financiering door de gemeente waar de leerling/deelnemer woont, is nodig om deel te kunnen nemen aan het project. Onze consulenten Zorg en Welzijn kunnen u hierover meer vertellen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0229-576868 of mail naar leekerwijzer@leekerweide.nl.

Brochure IetsAnders Doen

DOEN staat voor DagOpvang, Educatie en Netwerken. Binnen dit project bieden we kinderen en jongeren een combinatie van onderwijs en zinvolle dagbesteding aan. Op maat, persoonsgericht en gericht op ontwikkeling van zowel schoolse vaardigheden als sociale redzaamheid. Bekijk hier de brochure.